Laik ve demokratik bir devlet ’de düşünce ve inanç eylemi haktır

Devletin; Kamu makamları aracığıyla inancımızı değiştirmesi veya yeniden tanımlaması; kamu güvenliğini tehdit ettiği gibi, toplum düzenini, insan hak ve özgürlüklerini tek tipleştirip farklılıkları yok etmesidir.

Keyfi demokrasi ile kamu politikalarında Alevileri yok sayılıyor ;

Bakınız ki; Yüzyıllarca Alevilerin varlığına aldırmamak, küçümsemek, alay etmek, kapılarının işaretlenmesine göz yummak her dönemde devletin tereddütlü ve keyfi demokrasisinin sonucuydu.

Bu nedenle ; Alevi toplumundan habersiz karar almak, Aleviler üzerinde gözetim ve denetim sağlamaktır.

Alevileri yok etmek için adı “Alevilik okulu “olan bir okul açmak Sünni İslam dinine dayalı formülle asimilasyona devam etmek demekti,

adı “Alevilik okuluydu” çünkü laiklik karşıtı olanların, Sünni İslamın fetih arzusunu taşıyanların ve para için bu yola hizmet edenlerin toplumu uyutma projesiydi

Adı “Alevilik okuluydu” çünkü çelişkiliydi Alevilik inancını yok sayan devlet, kendi kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığının desteği ile giderleri milyarlarca lira tutacak bir eğitim öğretim kompleksini Alevilerin hizmetine sunuyordu ve Aleviliğe hizmet ediyoruz diyen sözde Alevi vakfına temel atma töreni ve anahtar teslim töreni yapıyordu.

İşte bu yüzden alevi toplumu bu projenin ikiyüzlülük projesi olduğunu anladı.

Aleviler kurumsal ve toplumsal bir organizasyon örgütlenmesi ile laikliğe çıkarak bu okula hayır dedi.

– Aleviler bir kez daha devletin; yaşamımızda ve davranışlarımızda belirleyici kimliğimiz olan “Alevilik inancına ” olan yaklaşımının içten ve samimi olmadığını gördü

– Aleviler kendi inanç, ibadet esaslarını, edebiyatlarını, kültürünü, sosyal yaşam gerekliliklerini, değerli bulduğu sözlü kaynaklardan öğreneceklerini bir kez daha dile getirdiler.

– Başta Anadolu coğrafyasında ve dünya halklarının yaşamında özgürlük izi bırakan Aleviler tek tipleştirilip yok edilmeye hayır dedi.

– Toplumsal etkileşme demokratik olmalı, benzeme, benzeştirme yada mevcut olanı da yok etme demokrasi değildir dedi

– Kimlik ve anlam krizi taşıyan toplumlar yok olmaya mahkûmdur şiarıyla birlik olan Aleviler hakikatin en yalın halini ancak Aleviler bilir dedi.

– Alevilere mekan, yapı çerçevesinde hatta yerleşim bölgelerinde cemevi ismini yasaklayan zihniyetin asıl hedefinin laik cumhuriyet olduğunu vurguladılar

İşte adı “Alevilik okulu ” olan bu okul Alevilerin kurumsal örgütlenmesi sonucu, şu an normal örgün eğitim veren bir lise konumuna alınmıştır karanlığa ve asimilasyona karşı bilimsel laik eğitim diyen toplumumuz özellikle Alevi Dernekleri Federasyonun örgütlülük bilinciyle büyük bir kazanım elde etmiştir.