Kerbela Katliamı, hakikat ve zulmat

Miladi 10 Ekim 680’de, İmam Hüseyin ve yarenleri Yezit tarafından Kerbela’da katledildi! Kerbela Katliamı Yezit Bin Muaviye’nin insanlığa karşı işlediği suçtur! Kerbela, mazlum ile zalimin karşı karşıya geldiği meydandır. Katliam sadece İslam coğrafyasını etkilememiştir! Ortadoğu, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır psikolojik, inançsal, kültürel, sosyal etkileri devam eden Kerbela Katliamı’nı bu kadar unutulmaz kılan nedir?

İmam Hüseyin’in babası Şahı Merdan Ali, Muhammet Mustafa’nın “Tebliği” ile İslam’ı kabul eden ilk kişidir. O’nun için destansı söylenceler vardır. İrat ettiği hutbeler, mektuplar, emirler Nechcül Belaga (Belagat Yolu, Muhammed Bin Hasan Musevi) adlı kitapta toplanmıştır. Ali’ye ithaf edilen hikmet, marifet ve kerametler bilinmektedir. Yeni kundaklanmış bebeği “Kabe’de kucağına alıp eve getiren” ve Ali Haydar ismini veren İslam Peygamberi’dir. Ali Haydar doğmadan İslam Peygamberi, Ali’nin babası, kendilerinin amcası Ebu Talip’in yanında kalmaktadır. Dolayısıyla Ali Haydar ile İslam Peygamberi arasındaki bağlar her yönüyle güçlüdür.

İslam müfessirleri Muhammet Mustafa’nın soyunu “Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, İsmail, Adnan’dan” rivayet ederler. Ki bu “Rivayet” kendilerinden nakledilir. İslam tarihindeki “Beni ümeyye” ve “Beni Haşim” oğulları aynı soydan gelir. İslam Peygamberinden sonra Haşim Oğulları “Ehlibeyt” olarak Şahı Merdan Ali ve Fatma Zehra’dan, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve dokuz imamla sürer. Ümeyye Oğulları ise Ebu Süfyan ve Hind’den, Muaviye ile Yezit’ten devam eder. İslam öncesi Kabe’yi Ümeyye ailesi kontrol etmektedir. Kabe’de, henüz doğmamış İslam dininin “Kutsal değerleri” yerine, pagan inancın putları vardır. Kabe, ziyaret edilmekte, çevresinde “Panayır” benzeri etkinlikler yapılmaktadır. Ümeyye Ailesi, Kabe’yi, ticareti kontrol eden “Nüfuzlu” bir ailedir. Yaklaşık 570’te doğan İslam Peygamberi yetim ve öksüz bir çocuk olarak amcası Ebu Talip’in yanında büyümüştür. Ümeyye ailesi gibi maddi servet sahibi değildir. “Kervanlarını yönettiği” 40 yaşındaki nüfuzlu ve zengin “Dul kadın” Hatice ile 25 yaşında evlenmiştir. Hatice ile İslam Peygamberi’nin evliliği, kadının yaşama etkileri açısından çok önemlidir. 610 yılında 40 yaşındayken Peygamber olan Muhemmed’ül Emin, “Çobanlık yapmış, inzivaya çekilmiş, tefekküre dalmıştır.” Ümeyye Ailesi’nin saldırıları karşısında yerini Şahı Merdan Ali’ye teslim edip, 622’de Medine’ye (Yesrib) hicret eder. Yesrib’den Kabe’yi ziyaret için Mekke’ye gelen kimi şahsiyetlerle 621 Akabe’de görüşmüş, onları “İslam’a davet etmiştir.” Bu görüşme Akabe Biatı diye bilinir. 73 erkek ve 2 kadın tebliği kabul etmiştir. O’nu Medine’ye davet edip, sahip çıkan bu şahsiyetlere İslam tarihinde “İyiliksever ve yardımcı” anlamında “Ensar” denir. İslam tarihinin ilk “Anayasası” olan “Medine Vesikası” hicretten “hemen sonra” Medine’de hazırlanmıştır. Medine Vesikası bir “Şehir devletinin kuruluş bildirgesidir.” Tarafları, hicret eden Müslümanlar (Muhacir), Müslüman olmayan Medineli Arapların Evs ve Hazreç kabileleri ve Mekke’deki Kureyşlilerle sıkı ticaret ilişkisi olan Yahudi’lerdir. Kendileri, Medine’deki şehir devletinin başkanı olmuş ve burada sekiz yıl kalmıştır. Bu arada “Mekkeli müşriklerle” 624’te Bedir, 625’te Uhud, 627’de Hendek savaşları yapılmıştır. Halit bin Velid ve Muaviye bin Ebusüfyan bu savaşlarda “Müşriklerin” komutanıdır! 630’da on bin kişi ile Mekke’ye dönen İslam Peygamberi şehri savaşsız teslim almış, Ümeyye Ailesinin Kabe’deki putlarını yıkmıştır. Peygamberliğin nazil olduğu 610 yılından, 630 yılına kadar O’na karşı çıkan, hicrete zorlayan ve savaş yapan “Müşriklerin baş komutanı” Ebu Süfyan, Eşi Hind, oğulları Muaviye, Halid bin Velid gibi “Müşrikler” Mekke’nin fethi ile “İslam’ı kabul etmişlerdir!” Aleviliğin İslam yorumuna göre, “Kabul” çıkarcı ve hesapçı bir “Kabuldür!” “Kabul” sonrasında Ebu Süfyan kızı Habibe’yi İslam Peygamberine eş olarak vermiştir. Ancak çıkara ve hesaba dayalı kabul “Davayı” bitirmemiştir!!! 661’de Zulmat zihniyeti Şahı Merdan Ali’yi katletmiştir. Sıffin Savaşı, Hakem olayı, Hariciler, Şia, Muaviye ve İmam Hasan çatışması, Kerbela Katliamı’nın ayrıntıları, Ebu Müslim’in Emevilere son vermesi, Abbasiler tarafından oyuna getirilip katledilmesi konunun detayları açısından önemlidir. Ancak “Yerim dar!”

Aleviliğin İslam yorumuna göre, Muhammet Mustafa ile Ebu süfyan arasındaki Hakikat Davası, Muaviye ile Şahı Merdan Ali, Yezit ile İmam Hüseyin arasında devam etmiştir. Hak ve hakikat ile zulmatın mücadelesi 68 yıl (610-680) sürmüştür. Yezit’in Kerbela’da yaptığı katliam ile İslam Muaviye soylu zihniyetin esaretine girmiştir. Kerbela’da İmam Hüseyin ve yarenlerinin katledilişinden beri yaşanan İslam değil, Muaviye soylu zihniyetin zulmatıdır!

EN SON EKLENENLER