Topal Osman Kimdir?

“Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlandırmak hastalıktır. Kimliğini yaşatman için sana bir düşman gerekiyorsa, senin kimliğin hastalıklıdır.”Hrant DİNK

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Giresunlu Vali Yardımcısı Murat Öztürk’ün önerisiyle Giresun Valiliği işbirliğiyle Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen “Off-Road Festival”inde, Sakalı Nureddin Paşa’yla birlikte egemenlerden aldığı güçle Ermeni-1915, Pontus Rum-1919 ve Koçgiri-1921katliamlarında görev alanTopal Osman’ın silahlı fotoğrafının bulunduğu Otobüs Lice kent merkezinde dolaştırıldı. Giresun Valiliği tarafından katılımcıları taşımak için Diyarbakır’a gönderilen ve Lice kent merkezinde dolaştırılan Otobüs’ün üzerinde “Size Giresun yeter” yazıyordu!  Lice ilçesinde gezdirilen bu otobüs sıradan ve kendiliğinden bir davranış değildir. Devletin Topal Osman’ı sahiplenmesinin veKürtlere bakışının tarihinin somut bir ifadesidir. Evet, biz o Topal Osman’ı çok iyi biliriz!Topal Osman, egemenlerin kirli işlerinde kullandığı ve sonradan işi bitince ortadan kaldırdığıkatildir, gaspçıdır ve çete reisi bir canidir!

Topal Osman kimdir?

Egemenlerin kirli işlerinde kullandığı ve sonradan işi bitince ortadan kaldırdığı Topal Osman kimdir kısaca alçılayalım: Birinci Jöntürk döneminde (1914) 17 Ermeni’yi boğarak öldürmekten hakkında dava açılıp suçlu bulunan Topal Osman,İkinci Jöntürk döneminde (1918) baş tacı yapılmış, cezası affedilmiş ve 1919 yılında Pontus Rumlarına yönelik katliamlarda kullanmıştır. Özellikle savunmasız köylülere karşı giriştiği vahşice katliamlarla nam salan Topal Osman, Kızılbaş-Kürtlerin vahşice öldürüldüğü, mallarının gasp edildiğiKoçgiri katliamında da kendisine bağlı gönüllü alayı(çeteleriyle) ile yer almış ve insanlık dışı zulmünü burada da gerçekleştirmiştir.

Topal Osman, o dönemler de 800’le 1200 kişi arası çete kuvvetine sahiptir. Ama o aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin gizli örgütü Teşkilat-ı Mahsusa’nın da vazgeçilmez elemanıdır.” Başta 1915 Ermeni katliamı olmak üzere ardından 1919 Pontus Rum katliamı ve 1921’deki Koçgirikatliamında devletin bütün gizli, pis işlerinde onun imzası vardır. Topal Osman, insanları kendi kazdıkları mezarlara diri diri gömen, buharlı gemi kazanlarında diri diri yakan, derilerini yüzdüren vb. akla hayale gelmeyecek eziyetlerle ve işkencelerle insanları katleden, bütün bunların yanında insanların servetini gasp edip üstüne geçiren ve etrafındaki katil sürüsüne dağıtan acımasız bir canidir ve eli kanlı bir zalimdir…

Murat Yüksel, “Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa, Trabzon 1993” adlı kitabının 30. sayfasında şöyle diyor; “Giresun’un talihsiz halkının ricalarını ve yakarışlarını hiç kimse duymadı. Şikâyetlerini kimse dikkate almadı. Mahkeme binasındaki arşivler, Topal Osman’a yönelik şikâyetlerle dolu. Ancak gizli bir güç, Topal Osman’ı sadece kullanmakla kalmıyor, bilakis her katliam ve şikâyet sonrası hiyerarşi basamaklarını tırmanmasını sağlıyordu. Topal Osman Giresun’un en üst rütbeli subayıydı. O her şeydi. Tüm ipler onun elindeydi. Emirler veriyor, yasaklıyor, astırıyor, kesiyordu. Kimse karşı çıkmak için tek kelime bile etmedi.”

Hükümetin emriyle vahşi ve barbar yöntemlerle halka zulüm yapan Topal Osman ve çetesi için Vet. Dr. Nuri Dersimi tepkisini şöyle dile getiriyor. “Yabancı hesabına av köpeği görevi yapmaktan zevk alan, namus düşmanı bu barbar çete alayları, zapt ettikleri köylerde her çeşit zulüm ve melaneti yapmaya başlamışlardı. Masum Kürt çocukları,  bu canavarlar tarafından ateşe atılıp yakılıyor ve tüyler ürperten bu manzara karşısında; Laz Alayı adını taşıyan bu alçaklar zevk ve cümbüş yapıyorlardı.”Zalim ve barbar Topal Osman, Karadeniz bölgesinde Rum ve Ermeni halka ne yapmışsa Koçgiri’de de Kızılbaş-Kürt halkına aynısını yapmıştır. Bakın Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar; Sakallı Nurettin Paşa’yı ve Topal Osman’ı ve de çetesini överken ne diyor; “Koçgiri bence hepsinden mühimdir. Esasen Yunanlılara karşı durmak için kuvvetimiz kâfi değildi. Bunlar da ayrıca çıktı başımıza… Koçgiri’de bir ordu Merkezi yapıldı. Onun kumandanlığına size önce bahsettiğim Nurettin Paşa’yı kumandan tayin ettiler. O başardı o işi. Sonra Giresun’dan 1200 kişi ile gelen Topal Osman – çok yakın dostumdur, cahil bir adamdı büyük gayretleri oldu.” Katil Topal Osman, Ankara hükümetinden aldığı yetkiyle Koçgiri’de açıkça halka kin kusup halkın malını gasp edip 132 köyü yakıp-yıkmıştır. Bütün bu yapılanlar ilkellik ve barbarlık değildir de nedir?

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gelişiyle birlikte ilk yaptığı iş Topal Osman ile görüşmek olur. Bu görüşme Topal Osman güzellemesi yapılan onlarca kitapta açıkça yazılı çizilidir. Bu ilk görüşmeden itibaren kendisini M. Kemal Paşa’nın hizmetine kendisini adayan Topal Osman, Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara’ya çağırılarak Çankaya Muhafız Alay’ı oluşturulur. Oluşturulan Çankaya Muhafız Alay’nınKomutanlığına da Topal Osman getirilir.Topal Osman, “Erzurum Kongresi’nden başlayarak bedenen tasfiye edildiği güne kadar, M. Kemal Paşa’nın muhaliflerini sindirmek; Ankara Hükümet’inin gönderdiği yerlerde (Koçgiri Ayaklanmasını bastırmak gibi) yasaların dışına çıkarak görevini vahşi bir şekilde yerine getirmek; Muhafız Alayı komutanı olduğu günlerde Ankara’da Ali kesen baş kıran rolünü hakkıyla oynamak gibi faaliyetlerde bulunur.”

Mustafa Kemal Paşa’yı korumak için oluşturulan Çankaya Muhafız Alay’ı, türlü türlü yöntemler kullanarak M. Kemal’in muhaliflerini ortadan kaldırmaya yönelir. Topal Osman mecliste muhalefetin odağını oluşturan 2. Grup liderlerinden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey’i evine davet eder ve öldürür. Ali Şükrü Bey’in birden ortadan kaybolmasından sonra yapılan aramalarda, cesedi Topal Osman’ın evinin yakınlarında bulunur.“Bulunan bütün deliller Topal Osman’ı işaret edince, M. Kemal Paşa, İsmail Hakkı Tekçe komutasındaki birlikleri onun üzerine gönderir!  Bu sırada Topal Osman Çankaya sırtlarında Papazın Bağı mevkiine çekilir. 1. Nisan’ı 2. Nisan’a bağlayan gece üzerine gönderilen birliklerle çatışır. 2. Nisan sabahı Topal Osman öldürülür ve cesedi meclisin önünde sergilenir.” Böylece Topal Osman bizzat efendisi tarafından tasfiye edilmiş (öldürülmüş)olur.

Ben Topal Osman’ın  “yolundayım” diyen ve Otobüs üzerine Topal Osman’ın silahlı resmini giydirip, üzerine“Size Giresun yeter” yazdırananlayışa diyoruz ki;insanlığın kanına eli bulaşmış ve işi bitince bizzat efendisi tarafından ortadan kaldırılmış bir katille övünmeyin onu kınayın ve lanetleyininsanlık bunu gerektirir. Eli kanlı katilleri kınıyor ve lanetliyorum!

EKLER:

Emrindeki çetelerle Karadeniz’de Rumları ve Ermenileri katleden, Ankara Hükümeti’nin emriyle Koçgiri katliamında da yer alan, bölgedeki köyleri yakıp-yıkan, masum insanları kadın-çocuk-yaşlı demeden katleden, halkın malını gasp ve talan eden Topal Osman ve çetesi!
Giresun Valiliği tarafından katılımcıları taşımak için Diyarbakır’a gönderilen ve Lice kent merkezinde dolaştırılan Otobüs’ün üzerinde “Size Giresun yeter” yazıyor veTopal Osman’ın silahlı resmi yer alıyor! Bütün bunlar yapılarak adeta yeni oyunlar oynanıyor ve de provokasyon provası boyutunda bir tehdit gösterisi sahneleniyor…

KAYNAKLAR:

1-http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/171884 – Diyarbakır’da Topal Osman fotoğraflı mesaj!

2- https://www.gazeteduvar.com.tr/topal-osman-otobusu-meclis-gundeminde-verilmek-istenen-mesaj-nedir-haber-1565944

3- Cemal Şener, Topal Osman Olayı, Ankara 1968.

4-  Murat Yüksel, ”Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa”, Trabzon 1993.

5-  Vet. Dr. Nuri Dersimi,  Kürdistan tarihinde Dersim, Dilan Yay. Diyarbakır, 1992, 4. Basım.

6-  Tercüman gazetesi, 10 Eylül 1989.

7- Faik Bulut, ”Dersim Raporları”, Evrensel Basım Yayın.

8- Mehmet Kabadayı, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kitle Katliamları, Vesta Yay, 2015.