Alevi ortak aklı

Geçtiğimiz hafta sonu Alevileri ilgilendiren iki önemli toplantı yapıldı. 3 Ocak 2015’de “Dersim Alevi Çalıştayı” Kürt Alevilerin en önemli merkezi olan Dersim’den Alevi sorunlarını değerlendirerek, gelecekte yapılması gereken çalışmaları ele aldı. 4 Ocak 2015’te ise İstanbul Maltepe’de Alevi Federasyonlarının katıldığı “Ortak Akıl, Ortak Duruş, Alevi Birlik Danışma Toplantısı” gerçekleştirildi. Bu toplantıda da eşit yurttaşlık hakkı mücadelesi kapsamında, cemevlerininin yasal statüye kavuşturulması, zorunlu din derslerine karşı mücadele başta olmak üzere, Alevi kurumları arası birliğin sağlanması için izlenecek yol üzerinde duruldu. Her iki toplantıda da Alevi kurumları arasındaki ilişkilerde birlikteliğe duyulan ihtiyaca dikkat çekildi. Bunun sağlanması için yapılması gerekenler üzerinde tartışmalar yapıldı.

Tüm eksikliklerine rağmen bu çalışmaların Alevi toplumu için hayati önemde çalışmalar olduğunu belirtmek gerekmektedir. Aleviler kendi sorunlarını, kendileri arasında tartışır ve beklentilerini kamuoyuyla paylaşır bir düzeyde hareket tarzını yakaladıklarını bu toplantılarla ortaya koydu.

Dersim çalıştayı Alevilerin en can alıcı meselesine sonuç bildirgesinde yer verdi. “Alevi sürecinde yaşanan sarsıntı, kaos ve savrulmanın esas sebebi ikrardan kopuş olduğu tespitine gidilmiştir. Bu anlamda yaşanmakta olan kaos halinin önüne geçmenin yolu, cümle insan ve varlığa olan ikrarımıza yeniden sahip çıkmaktan geçmektedir.” Sorunların aşılması konusunda da “Çalıştayımız, Aleviliğin genel sorunlarının çözümü ve geleceğe taşınma mücadelesinde tüm musahip Alevi örgütleriyle ortak mücadele platformlarının oluşturulmasını ve mücadele birlikteliğini savunur ve bunun gerçekleşmesi için çalışma yapmayı kararlaştırmıştır” demektedir.

Yoğunlaşmış bir tartışmanın sonrasında şekillendiği belli olan yaklaşım sonuç bildirgesine yansımış. İkrarın tarihin derinliklerindeki mirasımız, yaşamsal bir ilke ve geleceğe bırakacağımız miras olduğu bilince çıkarılmıştır. Bunun dillenmesi öze dönüşünde resmini ortaya çıkarmış Dersim’de. Dersim’in tarihine yakışır bir tespitle Alevi Çalıştayı dönemsel yürüyüşünü başlatmıştır. Emeği geçenleri kutlamak gerekiyor.

İstanbul’daki toplantıda da eşit yurttaşlık hakkı, zorunlu din dersi, cemevlerinin yasal statüsüye kavuşturulması üzerinden yapılan tartışmalar sonrasında, 8 Şubat 2015 tarihinde tüm Alevi kurumlarının katılımın esas alındığı büyük bir mitingin organize edilmesi kararı aldındı. Bu karar ile şimdiye kadar sokağa inmemek için direten, sokakta hakkını arayanları suçlayan iki Alevi federasyonu  da hak arama mücadelesinde “sokağa inme” kararı vermiş oldu.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen bu sürecin seçimler öncesinde gündeme gelmiş olması, Alevilerin bu çalışmalara kaygı ile yaklaşmalarına vesile olmaktadır. Bu kaygılar yersiz de değildir. Alevi kurum başkanları başta olmak üzere, birçok yöneticinin seçimler üzerinden hesaplar yaptığı bilinmektedir. Alevi taleplerinin, sorunlarının seçimlere kurban edileceği, Alevilerin enerjisinin seçimler için pazarlık malzemesi yapılacağı korkusu Aleviler içinde vardır.

Alevi kurumlarının görevi bu kaygıları dile getirenleri susturmak değil, kaygıları giderecek adımlar atması, örgütlemesi ve istismara mahal vermeyecek bir açıklıkla hareket etmesidir. Bunun yolu da tabanını tartışma sürecine dahil etmesidir ki; bunun için bölgesel toplantılar yaparak, ilkeler üzerinden tartışmaların önünü açmalıdır. Geçmişin eksiklikleri hataları üzerinden yürütülecek tartışmalar sonrasında varılacak olan mutabakatın kendisini besleyen bir güç olduğunu bilmelidir. Hata yapanlar, yanlış yapanlar açık yüreklilikle bunu dile getirmelidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranarak uzun yol alınmaz. Bu mümkün değildir.

Alevi kurumları, federasyonları geçmişin hesabını verdiği gibi, geleceğe dair tavrını, yolunu, yordamını ortaya koymalıdır. Yoksa bu çalışmanın okunması seçim üzerinden olmaktan öteye gidemiyecektir. Ortak akıl bunu söylemektedir, bunu göstermektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Yazarın diğer makaleleri