CHP’li Beko’dan, Sağlık Bakanlığı’na zam tepkisi

0
148

Sagˆlık Bakanlıgˆı, pandemi servisi dıs¸ında c¸alıs¸an doktorlara fazla o¨deme yapılmaması ic¸in uyarı yazısı go¨ndererek, pandemi servislerinde c¸alıs¸madıgˆı halde destek veren doktorlara da yu¨zde 100 o¨deme yapılması halinde bunun ‘sebepsiz zenginles¸me’ sayılacagˆını savunarak, idari ve cezai is¸lem uyarısında bulundu.

Go¨nderilen yazı hastanelerde c¸alıs¸an imamlara yu¨zde 100 oranında ek o¨deme yapıldıgˆını akıllara getirdi.

‘İMAMLARIN ZENGİNLEŞMESİ İSTENİYOR’

Bakanlıktan go¨nderilen yazıya tepki go¨steren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Demek ki hastane c¸alıs¸anları ic¸erisinde doktorlar, hems¸ireler, teknisyenler degˆil bir tek imamların ‘zenginleşmesi’ isteniyor. Diyanete 11,5 bu¨tc¸e ayırıyorsun, hastane c¸alıs¸anı imama yu¨zde 100 zam veriyorsun ama sıra canı pahasına mu¨cadele veren sagˆlık emekc¸ilerine gelince c¸ok go¨ru¨yor ve muslugˆu kesiyorsun. Bunun kabul edilecek bir yanı yok” dedi.

‘BU AYRIM MEMURLAR YASASINA DA AYKIRI’

“Sagˆlıkta do¨nu¨s¸u¨m” adı verilen ve aslında sagˆlık hizmetlerini tamamen piyasaya ac¸an saray yo¨netiminin her konuda oldugˆu gibi bu konuda da ortaya koydugˆu projelerin dibe vurdugˆunu ifade eden Beko, sagˆlık hizmetlerinin is¸c¸i sınıfının genis¸ kesimleri ic¸in asgari du¨zeyde ulas¸ılabilen bir hizmet haline getirildigˆini vurguladı.

Beko, “Hastane c¸alıs¸anı imamlara ne yapıldıysa aynısının sagˆlık c¸alıs¸anları arasında ayrım yapmaksızın hepsine yapılması gerekir. Bakanlık yayınladıgˆı genelgeyi derhal geri c¸ekmelidir. Kamu c¸alıs¸anları arasında yapılan ek o¨deme ayrımı aynı zamanda memurlar yasası olan 657’ye de aykırılık tes¸kil etmektedir” uyarısında bulundu.

SAĞLIKSIZ BİR TOPLUM SERMAYE İÇİN ‘FIRSAT’

Sagˆlık politikası olmayan tek adam yo¨netiminin, “Paran kadar sagˆlık” anlayıs¸ıyla, sagˆlıgˆın bir kamu hizmeti oldugˆunun unutturulmaya c¸alıs¸ıldıgˆını so¨yleyen Beko, halkın sagˆlık hizmeti alabilmek, vergi, Genel Sagˆlık Sigortası Primi, katkı-katılım farkları gibi o¨demeler yapmak zorunda kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Toplumun hasta olmasını engellemeye yo¨nelik koruyucu sagˆlık hizmetlerinin altı giderek bos¸altıldı. Bunun sonucu olarak tedaviye yo¨nelik hizmetlerde bir patlama yas¸andı. Sagˆlık hizmetinin kamusal bir hizmet olmaktan c¸ıkmasıyla, sagˆlıksız bir toplum sermaye ic¸in ‘fırsat’ olarak go¨ru¨ldu¨. Daha fazla kar ic¸in sagˆlıklı yas¸am hakkımız engellendi”

3 KUŞAĞI YOKSULLAŞTIRAN PROJE

Bir u¨lkenin Sagˆlık Bakanlıgˆı’nın garanti so¨zles¸melerinde hasta ya da hastalık garantisi veren bas¸ka bir o¨rnegˆinin olmadıgˆını so¨yleyen Beko, tepkisini s¸o¨yle su¨rdu¨rdu¨:

“S¸ehir hastanelerinin finansman modelinin 2017 S¸ubat’ında yayınlanan Kalkınma Bakanlıgˆı Raporunun da ac¸ıgˆa c¸ıkardıgˆı gibi u¨c¸ kus¸agˆı birden yoksullas¸tırma potansiyeli tas¸ıdıgˆı artık anlas¸ılmıs¸tır.

Sagˆlıklı toplum yaratma derdinde olan u¨lkelerin o¨nce hasta olmamayı sagˆlayan o¨nlemleri almaları gerekir. Temel go¨revlerinden biri hasta olmamayı sagˆlamak ic¸in gerekli tedbirleri almak olan bir kurumun politika yapıcılarının bo¨yle kararlar alması hic¸bir s¸ekilde kabul edilemez.

Hastane bu¨yu¨klu¨gˆu¨nu¨n faydasından kim ya da kimler nemalanıyor? Sorgulanması gereken nokta burası. Kamu mu, halk mı, yoksa birkac¸ yandas¸ mı?

Eski semt hastanelerinin ne kadar o¨nemli oldugˆu pandemi su¨recinde bir kez daha iyi anlas¸ılmıs¸tır. Kısacası sagˆlıkta do¨nu¨s¸u¨m programı hem hizmet alanları hem de hizmeti sunanları tehdit eden bir du¨zen yarattı.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here