ABF Yönetim Kurulu Başkanlığına

servet_demirSaygı değer Genel Başkan ve Yönetici Canlar,

ABF  7.  Olağan Genel Kurulunun gerek hazırlanışı gerekse yeni Genel Kurul Tarihinin belirlenmesinde, Genel Yönetim Kurul Üyelerinin görüşleri alınmadan, paylaşılmadan, tamamen kapalı devre yürütüldüğüne tanık olmaktayız. Yönetim Kurulunu  bilgilendirmeye bile gereksinim duyulmayan tutum ve karaları kabul etmediğimi belirtmek isterim.

Bu durum ABF tüzüğünü ve yetki sınırlarını aşan bir durumdur. 8  Haziran 2014 tarihini Genel Kurul tarihi  olarak  kim karar altına almıştır?

Alevi Toplumuna ve örgütlerine saldırıların  yoğunlaştığı, bölme ve parçalama senaryolarının hayata geçirildiği, ABF ve genel olarak Alevi Hareketini etkisizleştirme, yalnızlaştırma çabalarının arttığı bir ortamda; Hazırlıksız, davaya hizmet etmeyen, tamamen iç çekişmelerle enerji tüketimine neden olacak bir ABF Genel Kurulu kime hizmet edebilir?

Davamıza ve Alevi toplumuna hizmet edecek ABF Genel Kurulu nasıl  hazırlanmalıdır?  Sorusuna yanıt getirecek yaklaşımları içeren yazımı ilişikte sizlerle paylaşmak istiyorum.

Belirttiğim neden ve yaklaşımlarımdan dolayı ABF Genel Kurulu oldu bittiye getirilmemelidir.  8 haziran 2014 tarihi ABF Yönetim Kurulu  tarafından  alınmış  bir  karar  değildir.

Ancak  sağlıklı ve amaçlara uygun ORTAK AKIL-ORTAK DURUŞ-ORTAK HAREKETLE  yapılacak bir ABF Genel Kurulu davaya hizmet edip Alevi  hareketini  ve  ABF’yi büyütebilir.

Yetki sınırlarını aşan ya da dayatılan bu  8 haziran 2014   ABF genel Kurul Kararı iptal edilmeli. Sağlıklı bir irade ile yeni bir tarih belirlenmesinin sorumluluklarımız açısında daha yararlı olacağını düşünüyorum.

Gereğinin yapılmasını diliyor ve istiyorum.

Saygılarımla

29 mayıs 2014

Servet DEMİR

ABF Genel Başkan Yardımcısı

 

NOT : Ekteki  öneri ve görüşlerimi paylaşan ABF Genel Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla  önerilerimi ve yaklaşımlarımı ortaklaştırabiliriz,  zenginleştirebiliriz

 

 

ALEVİ-BEKTAŞİ FEDERASYONU GENEL YÖNETİM KURULUNA

 

ABF Bileşen Kurum Yönetimlerine

ABF Kurultay delegelerine

Alevi Kurumlarına

BİZE GEREKLİ OLAN ;  ORTAK AKIL,  ORTAK DURUŞ  ve ORTAK HAREKET ETMEKTİR.

DAVA İNSANLIK DAVASIDIR…

Alevilere yönelik, saldırılar, ötekileştirme, bölme, marjinalleştirme çabaları  ve  saldırıları giderek artmaktadır. Alevi Öğretisi kirletilmeye çalışılmaktadır. Bu saldırıların boyutları AKP hükümetlerinin yürüttükleri ayrımcı politikaları ve Başbakanının son  zamanlardaki konuşmalarıyla doruk noktasına varmıştır.

Alevilere yönelik yalnızlaştırma politikaları,  demokratik hak arayışlarını bastırma, Alevi örgütlerine yönelik bölme, etkisizleştirme, Alevi Hareketinin bağımsız duruşunu silikleştirme  ve demokrasi güçleriyle bağlarını koparma operasyonları tüm mekanizmaları harekete geçirerek uygulamaya çalışıyorlar. Alevi Hareketine yönelik bu  olumsuz politikalar ; devlet, hükümet, tarihle yüzleşmekten kaçınan çevrelerce uygulamaya konulurken, Alevi Hareketi içindeki  “taşeronlarını” devreye sokmayı da ihmal etmiyorlar.

Amaç; Alevi dinamiklerini, örgütlülüğünü dağıtmak, etkisizleştirmektir. Aleviliği asimile etmek, yalnızlaştırmaktır.  Bir bütün olarak Alevi toplumunu, Alevi dinamiklerini ve Alevi Hareketini atomize etmektir. Alevi toplumunun kimlik ve demokrasi mücadelesini engellemektir. Alevi kurumlarını ve kadrolarını karşı karşıya getirerek, Alevi Hareketini zayıflatmak, kurumsallaşmasını önlemektir. Bu senaryolar özellikle seçim dönemlerinde daha da belirginleşiyor. Alevi toplumu ve örgütlülüğü bu senaryolara çok kez tanık oldu.

Gün;  Alevilere yönelik bu politikaları ve senaryoları boşa çıkarmak ve başarısızlığa uğratma  günüdür; Alevi Dinamiklerini,  taleplerimizin yaşama geçmesi için, Alevi kimliğimiz için ülkemizde ve bölgemizde demokrasi ve barışın sağlanması için harekete geçirmeliyiz.  Birliğimizi  sağlamak  ve  sağlamlaştırmalıyız.  Alevi Hareketinde kurumsallaşmayı ve demokratik işleyişi başarmalıyız.  Alevi Öğretimizi korumak ve üzerindeki tortuları  temizlemeliyiz. Eğitim çalışmalarına, sanatsal, inançsal projelere ağırlık vermeliyiz.  Bölgemizde  ve dünyada,  Alevi toplulukları ve kurumları ile ilişkiler kurarak  geliştirmeliyiz.  Birlikte gerçekleştireceğimiz  projeleri hayata geçirmeliyiz. İnsanlık için, doğa için yararlı  bütün inançlarla, çevreci ve ilerleme güçleri ile bağ kurmalıyız. Evrensel değerler için Musahiplik yaparak birlikte İnsanlık Davası için mücadele etmeliyiz.

Alevi kurumlarında;  rızalık duygusu, dayanışma, paylaşımcılık, şeffaflık ve her düzeyde katılımcılık temel düsturumuz olmalıdır.

Alevi-Bektaşi Federasyonunun genel kuruluna bu ruh ve yaklaşımlarla hazırlanmalıyız. ABF bileşenlerini aktif bir şekilde sürece katmalıyız. Demokratik, laik, çok kültürlü, çok inançlı çağdaş bir Türkiye için Alevi dinamiklerini ve kurumlarını aynı hedefler için harekete geçirecek, ortak projelere ve birlikteliğe önem vermeliyiz.  Gericiliğe, baskıcı totaliter rejime karşı en geniş  Demokrasi Cephesinin oluşması için  Öğretimizden  gelen tarihsel sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz. Demokrasi Cephesinin oluşması için İlerleme ve demokrasi güçleri ile eşit paydada buluşmalıyız. Yoldaş ve Musahip olmalıyız.

ABF’deki  durağanlaşmaya son  vermeliyiz:

ABF ve Alevi Kurumlarında yeniden yapılanma gerçekleştirme hedeflenmelidir.  Rızalık ve demokratik işleyiş ve katılımcılık her düzeyde sağlanmalıdır. Türkiye’de ve yurtdışındaki Alevi Kurumları ile ilkeli ve Öğretimize uygun,  ortak  çalışmalara önem verilmelidir.

Genel olarak Alevi Hareketini ve ABF’yi zayıflatan, içe kapatan, boşa enerji tüketen, yukarıda belirtilen senaryolara hizmet niteliği taşıyan, neden olan, demokratik işleyişi engelleyen, rızalık göstermeyen, Alevi Öğretimizin genişliği ve olgunluğu ile bakmayan, kadroları tokuşturan, Alevi Hareketinin bağımsız çizgisini ve duruşunu bozan tüm girişimlere karşı koyma günü olmalıdır.

ABF’de ve genelde Alevi Hareketinde ORTAK AKIL-ORTAK DURUŞ VE ORTAK HAREKET ETME  ilkesi ve çalışma yöntemleri öne çıkarılmalıdır. Bütün Alevi dinamiklerini hareket ettirme hedeflenmelidir. Mücadelede araçlar ve kişiler değil, ÖĞRETİMİZ ve DAVA öne çıkarılmalıdır.

ABF yönetimi;  ABF bileşenlerinin ve Alevi toplumunun ortak aklına ve beğenisine dayandırılarak, rızalığı alınarak, herkesi kapsayan, bileşenlerin, kadroların, Alevi toplumunun güvenini ve ikrarını alan, ORTAK AKLA-ORTAK DURUŞA hizmet edecek şekilde oluşturulmalıdır.

Bunun için ABF Genel Kurulu oldu bittiye getirilmemelidir.  Kısaca yukarıda belirtilen, ama zenginleştirmeye ve geliştirmeye açık hedeflere odaklanarak kolektif olarak hazırlanmalı ve yapılmalıdır.

Bunun için:

  • Var olan ABF yönetimi ile birlikte ABF Genel Kurulunu hazırlayacak ORTAK ÇALIŞMA EKİBİ OLUŞTURULMALI,
  • ORTAK ÇALIŞMA KOLEKTİFİ, Alevi Hareketine yeni bir vizyon ve açılımlar sunacak bir program ve kararlar hazırlamalı,
  • ABF’nin yeniden yapılanması için çalışma alanları belirlenmeli, seçilecek kadrolar ve çalışma ekipleri buna göre istihdam edilmeli,
  • Bölgeler ve iller düzeyinde ORTAK ARAYIŞ TOPLANTILARI düzenlenerek en geniş katılım ve görüşlerin toplanması sağlanmalı,
  • Önümüzdeki hedefler için MEKAN ve BÜTÇE çalışmaları gerçekleştirilmeli, profesyonel çalışmaya geçme hedeflenmeli,
  • ABF GENEL KURULU Türkiye’deki ve dünyadaki Alevi Kurum temsilcilerini, Musahip kurumları buluşturan, Alevi toplumunda heyecan ve güven arttıran yeni açılımlar sunan ORTAK AKIL-ORTAK DURUŞ –ORTAK YÖNETİM OLUŞTURAN BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ şeklinde yapılmalı. Bunları yapacak gücümüz ve aklımız var. Yeter ki isteyelim.Yukarıdaki nedenlerle; ABF genel kurulunun İNSANLIK DAVASINA HİZMET EDECEK tarzda hazırlanması için EKİM 2014 tarihinde gerçekleştirilmelidir. Davamıza – Alevi toplumuna hizmet ve Alevi Hareketinin sorumlulukları bunu gerektirir.       Yukarıdaki yaklaşımlarımı siz değerli yönetici dostlarımla, kurumlarımız ve delegasyonumuzla paylaşmak istedim. Dava İnsanlık davasıdır.Saygılarımla

 

Alevi-Bektaşi Federasyonu

Genel Başkan Yardımcısı

Servet DEMİR

 

EN SON EKLENENLER