Alevi kurumlarında eğitim programı ve öneriler

Post date:

Author:

Category:

Hak Aşkı, Xızır Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle…

Kendini bilen, Hakkı bilir, Hakkı bilen kadrini bilir, Kadrini bilen kaderine niyaz olur.

Hakk Yol Alevi Halkları tarih boyunca Canlılığın kendini bilme düsturunu temel ikrarlaşma hali olarak benimsemiştir. Cehalet dediğin yerini bilmemektir. Yerini bilmeyen yerde veremez. Hakk Deryası(Evren) zerre donunda olsa bile eşini bulmak ve yerini belirlemek üzere ikrarlı bütünlüktür. Bu yolda tarifini zerre donunda eşini bulup Yola Rahman(Yolda Olan) olmak, Rahman olup Rahime(Mekan, Ana) ulaşarak Hakk Deryasında doğma gayretinde olmaktır. Can her doğumunda   eşini bulup Musahip olmak, hane olup yola girmek, Pir divanında meydan kurulup dört baş bir can olmakla mükelleftir. Erkek Kadın ile yerini belirleyebilir. Yer belirlemek cahil olmamaktır. Yoksa şöyle anlaşılmamalıdır. Bilgi çöplüğü ile ahkam kesmek cehaletten kurtulmak değil. Cehalet ancak Hal bilinerek, Ahval olmakla mümkündür. Yoksa yerini Şah, Padişahta sayan var. Kasları güçlü diye ahkam kesende var. Dili laf yapıyor diye zulüm de eden var. Sesi yüksek diye bağıran da var. Hal bilmek ise yanındakini, karşısındakini görüp hali ile ahval olmaktır. Hakk Deryasında cümle canın sebebi, taşıyıcısı olduğunu, canının canına Xızır olduğunu hal eyleyerek çarka girmeyi bilmektir.

Bu Mana İle;

Hakk Yol Toplumlarında ve Kurumlarında Yol Bilgisi(Eğitim) dersleri verilmekte ya da bu konuda çabalar giderek yoğunlaşmaktadır. Bu durum yaşadığımız asimilasyon çeperinde anlamlı bir gayret olmakla birlikte yönteme ve izlenecek yola dair öneri ve yöntemler çoğalmalıdır. Ama toplumda ve kurumlarımızda ihtiyaç olarak anlaşılması önemli ve geliştiricidir. Bizlerde hem eğitimci, hem de yol evladı olarak naçizane fikirlerimizi paylaşmak ihtiyacı duyduk. Ve bazı başlıklar altında izlenmesi gereken yolu ve doneleri gönlümüz yettikçe sizlerle paylaşmak istedik.

 1. HAL BİLGİSİ:

Eğitime dahil olmak isteyen canın hanesi ile ortaklaşarak.

 • Hangi Aşiretten ya da Boydan olduğu, Hangi Ocağa bağlı olduğu, Mürşidi, Piri, Rayberini bilip bilmediği bilmiyorsa hanesinden öğrenmesi.  Musahibi, Kirvesi olup olmadığı. Yoksa neden olmadığı ya da hanede kimlerin Musahipli olduğu ve onlardan bilgi almasını. Hanelerine Ocaktan Pirin gelip gelmediği. Gelmiyor ise neden gelmediği. Bulundukları durumda tanıyıp tanımadığı. Hiç Ceme katılmış mı. Katılmamış ise neden. Katıldı ise neler hissettiği.
 • Hangi coğrafyadan geldiği. Nasıl geldiği, gelme koşulları. Şu an nerde ikamet ettiği. Geldiği yerde bildiği Ziyaret var mı. Hiç ziyarete gitti mi. Gittiyse ne hissettiği.
 • Evde kullandığı yol kavramları var mı. Örneğin Çerağ, Niyaz,Lokma, Musahip, Xızır gibi ve bunları günlük yaşamlarında kullanıyorlar mı.
 • Alevilerin Kutsal günleri ve bayramları nelerdir. Haneleri ile ortaklaşarak yazabilirle mi.
 • Hakk Yol Alevi inancı ile bildiklerini ya da düşüncelerini ister kendisi ister hanesi ile ortaklaşarak kısaca yazmaları.

Bu kısa anket eğitimi yapan cana ya da kuruma ne ile karşı karşıya olduğunu lokal toplumsal durumu, duyguyu anlamasını sağlayacaktır. Buna yakın eğitim birimleri oluşturacaktır.

 1. HAKK YOL ALEVİ KAVRAMLARI VE DAVRANIŞLAR

 

Eğitim organize eden canın(Rehber bu isim kurum ve ya toplumun ortak rızası ile kullanılmalıdır) anlaşılması, doğru anlaşılması ve Hakk Yol Alevi İnanç kavramlarının sosyal yaşamda kullanılması için temel giriş dersi olmalıdır. Bu konuda Deyişler ve Deyiş çözümlemeleri ile pekiştirilebilir.

Eğitime katılan canların uyması gereken Düsturlar. Birbiri ile selamlaşmaları (Niyaz Olmak – Hakk Kıllesi) Mekana giriş (Eşiğe Niyaz Olma), Divana Durma, Tartışmalarda Edep-Erkan. Eline, Beline, Diline sahip olmak. Bu kavramları işleyen belgeseller ile güçlendirilebilir.

 

 1. HAKK BİLGİSİ, XIZIR(HIZIR) HAKİKATİ

 

Bu derste Hakk Deryası olarak Evren ve Can

 • Yol Diliyle Kainatın oluşum evreleri, İkrarlaşma, Doğum, Yaşam. Varlık Deryası.
 • Çark halinde varlık ve Hızır Hakikati Işık ve Zaman, Canın Birbirinin Darına Yetişmesi.
 • Hakkın Emri Rızası Tüm Kainatta Değişmeyen Hakikatler. Damladan Deryaya, Deryadan Damlaya Çark-ı Pervaz olmak.
 • Çar Anasır.
 • Kainatın Döngüsü ve Sema Halinde olmak.
 • Hakk Kapısı olarak Rahman, Rahim ve Ana Kadın.

 

 1. HAKİKAT BİLGİSİ

 

Bu derste Doğa ve İnsanlığın izlediği yaşam sürekleri işlenir.

 • Uygarlık Tarihi, Uygarlığın doğuşu, evreleri
 • Hakikat Arayışı olarak İnançlar ve Dinler Tarihi Yol Diliyle Nubüvvet(Peygamberler), Velayet (Veliler) tarihi.
 • Ali’nin Yaşamı Kerbela ve On İki İmamlar.
 • Hakk ve Nehak İlişkisi Sosyal Psikoloji ve Toplumsal İkrarlaşma
 • Hakikat Toplumsalığı olarak Hakkın Emri Rızası ve Rıza Şehri, Rızalık Toplumları. Sosyal,Sanatsal, Ekonomik, Politik.
 • Hakk Yol Alevi Halkları, Coğrafik Yaşam Alanları ve İlişkileri. Toplumsal İkrarlaşma Olarak Ocaklar ve Yayılma Alanları.
 • Yol Diliyle Geçmişi ve Bugünü Anlamak. Serbest tartışmalar ve yazmalar.

Konu başlığı ile ilgili Film ve Belgesellerden faydalanılabilir. Deyiş okumaları ve şerhi yapılabilir.

 

 1. YOL BİLGİSİ

 

Bu derste Hakk Yol Alevi İnancının Ritüelleri ve Sosyal Yaşam Düsturları İşlenecektir.

 • Talip, Rayber, Pir, Mürşit Hakikati ve Dört Kapı Kırk Makam. Ocaklar işleyişi ve Pir Talip ilişkisi. Toplumsal İkrarlaşmada Sosyal, Psikolojik, Ekonomik yansımaları.

 

 • Cem, Civat, Semah ve On İki Hizmet , Musahiplik, Kirvelik Ritüelleri ve Toplumsal İkrarlaşmada Sosyal, Psikolojik, Ekonomik yansımaları.
 • Çeralığ, Hakullah, Teberik, Lokma, Kurban, Ziyaretler Doğa ile İkrarlaşmada, Toplumsal İkrarlaşmada Sağlık, Sosyal, Psikolojik, Ekonomik yansımaları.
 • Musahiplik, Kirvelik, Nikah, Cenaze Erkanları. Doğa ve Toplumsal İkrarlaşmada Sağlık, Sosyal, Psikolojik, Ekonomik yansımaları.
 • Kutsal Gün ve Bayramların Nasıl Karşılanacağı ve Zamanları Doğa ve Toplumsal İkrarlaşmada Sağlık, Sosyal, Psikolojik, Ekonomik yansımaları.

 

Bu konu başlıkları Yaş gruplarına ve Hal Bilgisinden edinilen yaklaşıma göre anlatım dili ve görsellerin kullanımı ayarlanmalıdır. Çocuklar için Çizgi film ve Tiyatral etkimlikler ve oyunlarla zenginleştirilmelidir. Gençler için dergah ve ziyaret çeperlerinde doğayla iç içe yaz kampları ve sportif faaliyetler yaparak zenginleştirmek gerekir. Gençlerimiz eğitimler sonunda Musahip erkanları ile ikrarlaşmalıdır. Pirini tanımalı, hanesine davet etmelidir. Pirsiz ve Nursuz kalmak yolda kör fani olmaktır. Bu metropollerde de birbirine sahip çıkmayı gerektirir. Aileler birbirini tanır. Birlikte Ailelerinde olduğu organizasyonlar yapılmalıdır.

Biz Aleviler uzun yıllardır asimilasyon cenderesinde kendimizi, kendimize bile anlatmaktan çekindik. Her anlatmaya çalıştığımızda ise mükemmeli aramak üzerine yoğun eleştiriler  aldık. Aslında bu yaklaşım ifade etmemizi istemeyen asimilasyoncu yaklaşımın kibarca tarzıydı. Yıldırma yaklaşımıydı. Aleviler bu durumu kültürlerine ve inançlarına sarılarak bugüne taşıdılar. Bugün koşullar daha farklı değerlendirmek gerekiyor çekinmeden. Kurumlarımız var içlerini doldurmak ve toplumsal ikrarlaşma merkezleri haline getirmek gerekiyor. Eğitim programlarına katılanlar toplumsal haytta da birlikte olacaklardır. İkrarlı toplum güçlü toplumdur. Yaşanmayan Alevilik mana da kendini kandırmaktır. Kendi kurumlarımızda var ekonomimizde var. Mesele niyet etmek. Başka yerden beklemek değil. Çözüm Yolun kendisinde bugüne kadar gelmiştir.  Aşk İle…

 

- Advertisement -spot_img

YAZARLAR

spot_img

EN SON EKLENEN YAZILAR