Aleviler için yeni bir dönem…

HÜSEYİN ALİ

HDP seçim beyannamesini açıkladı. İlk defa bir parti Alevilerin taleplerini ve arzuladıkları Türkiye’yi kamuoyu önünde açıkça dillendirdi. Tüm Türkiye kamuoyu önünde Alevileri ve taleplerini görünür kıldı. Bu yönüyle Alevileri temsil eden bir parti olduğu görüldü. HDP’nin bu tutumu tüm ötekileştirilmişlerin partisi olmaktan ileri gelmektedir. HDP, ötekileştirilen tüm etnik ve inanç topluluklarının, ezilen, sömürülen sınıf ve tabakaların, gençlerin ve en başta da kadınların partisidir. Kadın özgürlükçü bir parti doğal olarak Alevilerin, Kürtlerin,  zıdîlerin, Süryanilerin, Arapların, Çerkezlerin partisi olacaktır. Kadın vicdanını partinin ruhu haline getirmek derin özgürlükçü ve demokrat olmaktır. Eğer tüm ötekileştirilenler, ezilenler kendilerinin taleplerini savunacak, kendilerinin içinde yer alacakları bir parti arıyorlarsa, o partinin kadın özgürlüğüne yaklaşımına bakmalıdırlar. Eğer bugün Aleviler HDP’de kendini buluyorsa, bunun önemli bir nedeni HDP’nin kadın özgürlükçü çizgide olmasıdır. Alevilerin tümü bu gerçeği görmelidir. Kadın vicdanının, kadın özgürlüğünün olduğu bir yerde adaletsizlik ve farklı kimlikleri ötekileştiren bir durum yaşanmaz.

Aleviler ilk defa kendilerini Türkiye ve Kürdistan’ın asli ve en değerli unsuru haline getiren bir partiyi bulmuşlardır. Bir zamanlar sadece Alevilerin kurduğu, Alevilerin oy verdiği Türkiye Birlik Partisi’nden daha fazla Alevi haklarını savunan ve Alevileri tüm Türkiye toplumu için eşit ve özgür duruş içinde tutan bir parti olmaktadır. HDP’nin böyle bir parti olmasının nedeni, etnik ve inançsal kimlikleri toplum olarak muhatap almasıdır. HDP’nin öngördüğü demokrasi, özgür bireylerden oluşan topluluklara dayanmaktadır. Ya da özgür topluluklara dayanan bireylere dayanmaktadır. Toplumsuz özgür birey düşünmemektedir. Bu nedenle de Alevileri kendi örgütlü toplum kimliğinin temeli yapmaktadır.

HDP ile Aleviler arasındaki ilişki sadece bir toplumun taleplerini dile getirme ve oy tabanı olarak görme değildir. Aleviler HDP’nin öngördüğü sosyal, siyasal ve kültürel yaşamın en temel toplumsal dayanağı olmaktadır. Alevi kimliği ve kültürü toplumcu ve demokratiktir. HDP toplumcu bir demokratik siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sistem inşa etmek istemektedir. Bu açıdan Aleviler  HDP’nin doğal toplumsal temeli olduğu gibi, Alevilerin kendi sosyal ve kültürel yaşamını gerçekleştireceği yaşam projesi HDP’de vardır. Bu açıdan Alevilerle HDP ilişkisi kısa vadeli ya da oya dayalı bir ilişki değildir; uzun vadeli ve stratejik bir ilişkidir.

HDP Alevilere gel bize katıl demiyor; demeyecek. İnançsal, kültürel ve sosyal yaşamınla gel diyor. Zaten HDP’nin düşündüğü Türkiye ve Kürdistan’da Aleviler Dersim ve Güneybatıda kendi yerel özerkliklerini yaşayabilecekleri gibi, kesinlikle kültürel özerkliğe sahip olacaklardır. Aleviler böylece Türkiye ve Kürdistan demokrasisini ve özgür yaşamını güçlendireceklerdir.

Artık Aleviler hangi parti bana sahip çıkacak demeyeceklerdir; HDP ile birlikte Aleviler için yeni bir dönem ve tarih başlayacaktır. Kendi kimlikleriyle, inançları ve kültürleriyle kendi yaşamlarını örgütleyip bu güçleriyle siyasal, sosyal ve kültürel yaşamda yer alacaklardır. HDP ve HDK bunun gerçek zemini olacaktır.

Bu açıdan Aleviler HDP ve HDK’ye sadece bir oy ve siyasal ilişki konusu olarak bakmamalıdır. HDP’nin topluluklara ve Alevilere nasıl yaklaştığını ve nasıl bir siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam öngördüğünü bilmelidirler. Kuşkusuz Alevilerin taleplerine seçim beyannamesinde yer verilmesi çok önemlidir. Bir ilktir. Ancak esas olarak Alevi toplumuna yaklaşımı ve onu kendi sisteminin en önemli doğal toplumsal temeli olarak görmesi önemle ele alınmalıdır.

Kuşkusuz bu seçimde bir oy da önemlidir. Çünkü HDP barajı aştığında sadece 10-15 Alevi milletvekili seçilmeyecek, Aleviler Türkiye siyasetinin göbeğine oturacaklardır. Bu açıdan Aleviler şu şehirde CHP’den milletvekili çıksın, bu nedenle oyumu oraya vermeliyim dememelidirler. HDP barajı aştığında siyasi, sosyal, kültürel düzeyde ortaya çıkacak gelişmelerin ne olacağını görmeli, ona göre tutum almalıdırlar.

EN SON EKLENENLER