Cem Vakfı’ndan Diyanet özentisi

Cem Vakfı tarafından diğer Alevi kurumlarından habersiz hazırlanan bir projenin bir önceki hükümete sunulduğu ortaya çıktı.
Hükümet ‘Alevi açılımı yapıyoruz’ diyerek onlarca kurultay düzenlerken, gizli projeler de ortaya çıkmaya başladı. Kürt açılımı denilen ‘barış süreci’ ortadan kalktı, Alevi açılımının ne olacağı merakla bekleniyor.

İzzettin Doğan’ın kurucu başkanı olduğu Cem Vakfı tarafından diğer Alevi kurumlarından habersiz hazırlanan bir projenin bir önceki hükümete sunulduğu belirtiliyor.

Proje, Başbakanlığa bağlı “Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı Teşkilatı” (AİİHBT) adı altında, bir başkan ve ona bağlı Alevi, Bektaşi, Nusayri, Mevlevi dört başkan yardımcısı ile merkez, taşra ve yurtdışında teşkilatlanılmasını öngörüyor.

Cemevlerine “ibadethane” statüsü tanınan, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) benzer fakat ondan bağımsız olarak tasarlanan AİİHBT için, Alevi, Bektaşi, Nusayri ve Mevlevi inancıyla ilgili ibadet yerleri açma, inanç eğitimi ve yayın yetkileri planlanıyor.

Diken’den Ali Dağlar’ın haberine göre kuruluş gerekçesinde, “Amacımız, cemevlerimizin ibadethane statüsüne kavuşturulması, inanç önderlerinin (dede, baba) cemevlerinde diğer devlet memurları gibi kadrolu olarak görevlendirilmesi ve ‘orta dereceli ve yüksek dereceli eğitim kurumlarında’ eğitim yapabilmeleri için olanak sağlanmasıdır” deniliyor.

AİHM’in peş peşe verdiği “Cemevlerine ibadethane statüsü tanınması ve din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması” kararlarıyla baskı altına alınan Ahmet Davutoğlu hükümetinin, Alevi açılımı çerçevesinde Cem Vakfı’ndan müzakere edilmek üzere proje talep ettiği öne sürüldü. Vakıf da talep doğrultusunda, diğer Alevi kurumlarından gizli hazırladığı projeyi hükümete sundu.

Vakfın merkez teşkilatının düzenlenmesi için hazırladığı şema şöyle:

Diyanet’in benzeri, yukarıdan aşağı teşkilatlanmanın öngörüldüğü ve AİİHBT başlığını taşıyan projenin öne çıkan detayları şöyle:

“Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı, Merkez Teşkilatı; 1 Başkan, 4 Başkan yardımcısı ile merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Kuruluş amacı: Alevi İslam inancının, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, Alevi İslam inancı konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı olarak ‘Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı’ olarak teşkilatlanmaktadır. Başkan Alevi İslam inancına mensup, bu konuda bilgi sahibi, yüksek okul mezunu, yöneticilik ve önderlik vasıflarına sahip olmalıdır… Alevi Başkan Yardımcısı; Alevi ocakları ve dedeler ile ilgili konuları yakından takip eder ve bunlarla ilgili çalışmaları yapar. Bektaşi Başkan Yardımcısı; Bektaşi ocakları ve Babalar ile ilgili konuları yakından takip eder ve bunlarla ilgili çalışmaları yapar. Nusayri Başkan Yardımcısı; Nusayri inanç önderleriyle ilgili konuları yakından takip eder, gerekli çalışmalar yapar. Mevlevi Başkan Yardımcısı; Mevleviler ve Dedeleri ile ilgili konuları takip eder ve gerekli çalışmaları yapar. Görev süresi yasa ve yönetmeliklerle belirlenir…

Dar Divan Kurulu ile ‘ahlaki’ yargılama yetkisi

a) Yüksek İstişare Konseyi; Anadolu’da ve Balkanlar’da (Rumeli) bulunan belli başlı Alevi/Bektaşi ocaklarının kendi içlerinden seçecekleri birer temsilci ile Nusayri ve Mevlevilerin temsillerinden oluşur. Konsey bağımsız çalışır. Amacı, Alevi inancında var olan ocak sistemini ve hiyerarşik yapının bütünlüğünü korumaya çalışır, yeteri kadar üye, bir başkan ve dört başkan yardımcısından oluşur…. Konsey üyelerinin mali giderleri, yasalar ve yönetmeliklerle belirlenir.

b) Dar Divanı Kurulu; İnanç ve erkân açısından kişilerin ve kurumların oluşturduğu zararları ve kişisel zaafları denetler ve yargılar. Gerekirse yönetmeliklere uygun olarak yaptırımlar uygular. Bağımsız çalışır… Dar Divanı Kurulu, köklü Alevi ocaklarının, Bektaşi, Nusayri ve Mevlevilerin inanç önderlerinin üst temsilcileri ile bir başkan, dört başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur. Bağımsız çalışır, gerektiğinde toplanır.”

Müşavirlik ve ataşelikler

Kurumun ana hizmet birimleri olarak radyo, tv, basın-yayın, kütüphane kuracak ‘İnançsal Yayınlar Genel Müdürlüğü’, ibadetle ilgili düzenlemeler yapacak, inanç önderlerinden kurulu ‘İnanç Hizmetleri Genel Müdürlüğü’, eğitim merkezleri açacak, ‘İnanç Eğitimi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’, ibadet yeri açma ve inanç eğitimi hizmetleri verecek,’İbadethane Hizmetleri Genel Müdürlüğü’, yardımcı hizmet birimleri olarak da Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İK Genel Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü öngörülüyor. Yurt içi teşkilatları il ve bölge temsilcilikleri, Yurtdışı teşkilatı Büyükelçilikler nezdinde İnanç Hizmetleri Müşavirlikleri, Başkonsolosluklar nezdinde İnanç Hizmetleri Ataşelikleri şeklinde teşkilatlanacak.

Projede merkez teşkilatın kuruluş gerekçesi ise özetle şöyle açıklanmış: “…Amaç, 12 İmamların soyundan geldiklerine inanılan inanç önderlerinin günümüze dek taşıdıkları inanç sistemini resmi ve yasal statüye kavuşturmaktır. Böylece Alevi İslam’ın inancı, ibadet şekli, tarihi gelişimi, felsefesi, sosyal ve ahlaki esasları, iletişim ve kültürü ile ilgili görevlerin yürütülmesi sağlanmış olacaktır. Bu sistem hiçbir vakıf ve derneğin içinde yer almayacak ve tamamen bağımsız olacaktır. Alevi inancının temel öğretisi sayılan şeriat, tarikat, marifet ve sırrı hakikat kapılarının öngördüğü ölçüler içinde Kur’an’ın yorumunu esas alan ‘Alevi örf ve gelenek’hukukunun günümüz şartlarında uygulanmasını sağlamak, sistemin asli görevleri arasındadır… Alevi örf ve gelenek hukukunu, inanç önderi adını verdiğimiz, ‘dede ve babalar’ yerine getirirler… Yine bu kurumun esas amaçları arasında; cem evlerimizin ibadethane statüsüne kavuşturulması, inanç önderlerimiz dede ve babaların cem evlerinde diğer devlet memurları gibi kadrolu olarak görevlendirilmesi ile inanç önderlerimizin ‘orta dereceli ve yüksek dereceli eğitim kurumlarında’eğitim yapabilmeleri için olanak sağlanması bulunmaktadır.”

Kaynak: Sol

EN SON EKLENENLER