Diktatöre karşı inadına birlik!

RECAİ AKSU

Yolsuzluğun, hırsızlığın, katliamların yaşandığı bir Türkiye’de Meclis Başkanı Kahraman, ‘Yeni ve dindar bir anayasa olmalı’ diyor…

Diktatör daha önce” Dindar nesil yetiştireceğiz.  Cerrahtepe’dekiler yavru gezicilerdir” demişti…

Meclis başkanı da diktatörün zihniyetini temsil ediyor…

Toplumu gericileştiren, kaos ortamı yaratan ve insanların can güvenliğini ön plana çıkararak, tehdit ederek bundan beslenen diktatör zihniyeti ‘hedefine’ doğru ilerliyor…

Ancak baskı rejimlerinde görülen ve dünyada örnekleri bulunan bu durumu değiştirebilmenin yolunun toplumun birliğinden, iriliğinden dirliginden geçtiğini unutmayalım…

Bugüne bakarak , yılgınlığa, umutsuzluğa, moral bozukluğuna yer yok!

Bizler barışı, kardeşliği, dostluğu, eşitliği, adaleti, insan haklarını, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmaya devam etmeliyiz…

Bizler tam demokratik ve laik Türkiye özlemimizi sürdürmeliyiz…

Bizler insan haklarını savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler Alevi-Sünni, Türk-Kürt tüm inanç ve etnik kökenlilerin bir arada barış içinde yaşamasını savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler kardeşlik ve dostluğu  savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler adaleti  savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler düşünce ve inanç özgürlüğünü  savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler hukukun üstünlüğüne inanmayı sürdürmeliyiz…

Bizler demokrasiyi  savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler Türk-Kürt, Alevi-Sünni farklı etnik köken ve inançlardan insanların bir arada barış içinde birarada yaşamasını dünden daha çok  savunmayı sürdürmeliyiz…

Bizler bu ülkede kalıcı barışın sağlanması için tam demokratik ve laik Türkiye özlemimizi sürdürmeliyiz…

Bugüne kadar Diktatör ve zihniyetinin yaptıkları, ülkenin kan gölüne çevirildiği, savaşın eşiğine getirildiği apaçık ortada…

Çözüm; Türkü, Kürdü, Alevisi,Sünnisi tüm farklı etnik köken ve inanca sahip insanların hak için, hukuk için, adalet için, insan hakları için, düşünce özgürlüğü için, evrensel değerler için, yani tam demokratik ve laik bir Türkiye için, ırkçı ve şeriatçı olmayanların el ele birlikte mücadele etmesidir…

Çözüm tam demokratik ve laik bir Türkiye için inadına birliktir..

Evet; inadına birlik!

Evet; diktatöre karşı inadına birlik!

EN SON EKLENENLER