Hakikatin tarihinden, tarihin hakikatine

Post date:

Author:

Category:

RAKKA’da KADİM TARİHTEN KALMA BİR HESABIMIZ VAR…!

  1. Rakka
  2. Kerbela

SIFFİN SAVAŞI ve RAKKA

Bugün Rakka IŞİD’in Merkez Üssü Durumundadır.

02 Mayıs 2017 İtibariyle Demokrasi ve Özgürlük Güçleri Rabqa’yı özgürleştirdi.

Sıra RAKKA’da…!

26/28 Temmuz 657’de Rakka/Sıffin’de Ne Olmuştu?..

HAKİKATİN TARİHİNDEN, TARİHİN HAKİKATİNE

GÜNCEL Bir OLAYIN TARİHİ SEYRİ…!!!

Irak, Suriye, Şerngal (Sincar Dağları) Ninova, Telafer, Rojava…

Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Ermeniler…

Ezdiler, Aleviler, Hıristiyanlar, Ehlibeyt’e aşık İslami kesim… IŞİD Canileri Tarafından KATLEDİLİYOR…!!!

Sıffin Savaşı Şahı Merdan Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan kuvveleri arasında yaşanan Hakikat ve Adalet ile Zulmat ve Saltanatın savaşıdır.

Sıffin Savaşı bu gün Suriye sınırları içinde ve IŞİD canilerinin kontrolünde bulunan Rakka Kentinin doğusunda Fırat Nehri kıyısındaki Sıffin bölgesinde yaşandı.

“Camel Vakası”ndan (656) sonra Kûfe’ye çekilen Şahı Merdan Ali, Mayıs 657’de Şam üzerine yürüyerek, Muaviye bin Ebu Süfyan’ı ve onun kirli saltanatını ortadan kaldırmak istedi. Zira, Muaviye uyguladığı zulüm ve katliam saltanatıyla yaşamı çekilmez hale getirmiş, kendini hükümdar ilan etmişti. Bu arada şu hakikatin de tarihe not düşülmesi gerekir. Asıl büyük çatışma yani savaş başlamadan önce Şah-ı Merdan Ali bir cengaver olarak meydana çıkar ve Muaviye’ye;

– Seni meydana bekliyorum! Hadi gel ya hakikati kabul et ya da karşıma çık teke tek çözelim bu meseleyi. Der…

Lakin Muaviye bırakın meydana çıkmayı, çadırından bile çıkmaz…!

Yaklaşık üç ay süren ve final muharebesi 26/28 Temmuz 657’de olan savaşta Muaviye bin Ebu Süfyan yenileceğini anlayınca Amr ibn El-as’ın öğüdüyle askerlerine “Kur’an sayfalarını yırtıp mızraklarınızın ucuna takın!” emri verdi.

Bu Muaviye Hilesi karşısında Şahı Merdan Ali askerlerine “Durun!” dedi. Zira Muhammet Mustafa Habibullah’ın “Ben hikmetin şehriyim Ali kapısıdır. Bana gelmek isteyenler O kapıdan geçecek!” dediği ve Ali Haydar’ül Murtaza Ebu Turap diye sıfatlandırdığı Şahı Merdan Ali Kur’an-ı Kerim’e olan hürmet ve mukaddesattan mürekkep bağlılıkları ve Kur’an-ı Kerim’i Hakkın Kelamı, Muhammet Mustafa Habibullah’ın tebliği bilmesinden dolayı askerlerine “Durun!” demişti.

Bunun üzerine İslam Tarihinde “Hakem Olayı” diye bilinen durum yaşandı. Sıffin Savaşı’nın sonucunu Hak, hakikat, adalet ve merhamet ölçeğiyle belirlemek yerine “Hakem” ile belirlemek kirli, kanlı bir zulüm tarihinin yaşanmasına sebep oldu. Bu gün IŞİD eliyle mazlum ve masumlara yaşatılan canilik, tecavüz, katliam… Ve akla hayale gelmedik türlü iblislikler o günlerden kaldı.

Şahı Merdan Ali güçleri Muaviye Hilesi nedeniyle “Dur”unca savaşı sonuçlandırmak için “Hakem Olayı” gerçekleşti. Kur’an sayfalarını yırtarak mızrakların ucuna takma sahtekârlığı ve “Hakem” hilesi sonucunda 658 yılında Muaviye bin Ebu Süfyan Şam’da “halifeliğini” ilan etti.  Emeviler’in ihtişam ve zulüm yüklü saltanatına 755 yılında Eba Müslim Haorasani/Teberdari tarafından son verildi.

“Gelmeseydi Eba Müslim cihana

Eşek bile çağırırdı Mervan’a”

Hile ve sahtekârlıkla edinilen masalsı Emevi saltanatı Eba Müslim Horasani tarafından yıkıldı.

Emevi saltanatına son veren Eba Müslim Teberdari Şahı Merdan Ali aşkı ve hikmetiyle yetişmiş, yokluk ve yoksulluktan gelen bir Hak ve hakikat aşığıydı.

Hakikat ve zulmat çatışması önce Muhammet Mustafa Habibullah ile Ebu Süfyan (Ümeyye Oğullları – Haşim Oğulları) arasında, ardından Şahı Merdan Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında, devamla Şahı Şehidan İmam Hüseyin ile Yezit bin Muaviye arasında süregelmiştir. Eba Müslim Teberdari; Muhammet Mustafa Habibullah, Şahı Merdan Ali ve İmam Hüseyin aşkına Emevilerin zulüm saltanatına son vermiştir.

Emevi saltanatının İslam Hakikatini esir aldığı 658 yılından beri İslam Dini çıkarcılığa, iktidara, ırkçılığa, sömürüye, saltanata, katliama ve tekçi devletlerin kirli politikalarına alet edilmiştir. Arap Şeyhleri, Ortadoğu Devletleri, Selçuklu, Osmanlı, 90 yıllık Türk/İslam Tekçiliği ve bu gün AKP eliyle yürütülen “Tek devlet, tek millet, tek din” politikasının inançsal kaynağı Muaviye İslamı’dır.

IŞİD, El Nusra, El Kaide “Selefi”liği, tecavüz, zulüm katliam, ırkçılık, Muaviyelik ve Yezitliktir.

Özgürlük Güçlerinin Rakka’da IŞİD canilerine karşı kazanacağı zafer burada yaşayan halkları ve inanç gruplarını özgürleştireceği gibi, Sıffin Savaşından kalma bir davanın da Hakkaniyetle sonuçlanmasını sağlamış olacaktır.

Kemal BÜLBÜL (02 Mayıs 2017 – Ankara)

- Advertisement -spot_img

YAZARLAR

spot_img

EN SON EKLENEN YAZILAR