Kaymakamlık “Didim Cemevini Yıkma Kararı” aldı!

İleri Demokrasinin” Alevilere Açılım Hediyesi:  Didim Cemevini Yıkma Kararı

Didim Kaymakamlığı, Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem Evi Derneği binasının hazine arazisini “fuzuli işgal” ettiği için otuz gün içinde yıkılmasına ve 29 bin lira “ecrimisil”* cezası ödemesi gerektiğine karar verdi ve derneğe bu kararını bir ihbarname ile iletti.

Kaymakamlığın, 5 Haziran 2012 tarihli, 2117 sayılı yazısında şöyle denmektedir:

HACI BEKTAŞI VELİ CEMEVİ VE KÜLTÜR MERKEZİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

Yeni Mahalle 19 Mayıs Cad. DİDİM

Aşağıda tapu bilgileri verilen Hazinenin Özel Mülkiyetindeki taşınmazın mahallinde 18/05/2012 tarihinde yapılan incelemede, söz konusu taşınmazı Derneğe ait kültür merkezi ve bahçesi yapmak suretiyle 13/05/2010 tarihinden itibaren kaçak ve izinsiz olarak işgal ettiğiniz tespit edilmiştir.

İlgili taşınmazı 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre tahliye etmenize karar verdim. Tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde taşınmazı tahliye etmeniz gerekmektedir. Bizzat veya yazılı olarak İdaremize tahliye ettiğinizi bildirmediğiniz takdirde İdaremizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İadesi Hakkında Yönetmeliğin 89’uncı maddesine göre 30 günün bitiminden itibaren re’sen belirlenecek tarihte İdaremizce yıkım ve enkaz kaldırma işlemi yapılarak masrafların şahsınızdan tahsil edileceğini bilgilerinize tebliğen rica ederim.

İmza, Ersin Emiroğlu, Kaymakam”

Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu’nun bu yazısının özü şudur: Didim Cemevi kamu, yani hazine arazisi üzerine inşa edilmiş olduğu için yıkılması farz ve caizdir. “Sultanbaşkan” olmaya hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan’ın Didim’deki “kaim makamı” (eski dilde, aslı yerine yetkili) olan bu hazret yazısında, “tahliye etmenize karar verdim” diyerek Osmanlı artığı devletlûlarımızın alışmış Alevi-Bektaşilere tepeden konuşma üslubu içinde emir buyurmaktadır.

Alevi-Bektaşiler modern bir demokraside böyle tepeden konuşan, dokunulmazlıklarla korunmuş, halk tarafından seçilmemiş, merkezden atanmış “yerel” yöneticilerin yeri olmadığına inanıyorlar. Türkiye’de devletin demokratik örgütlenmesi için tüm yöneticilerin seçimle gelmesi gerektiğini, bir işçiden daha fazla maaş almamaları gerektiğini, halka hesap verir olmaları gerektiğini ve yanlış yaptıklarında onları seçenler tarafından geri çağrılabilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Dernek yöneticileri ve Alevi-Bektaşi toplumu, atanmış ve tepeden konuşan böyle yöneticilerin, merkezdeki siyasi yetkililerin kararıyla davrandığını biliyorlar. Dernek yöneticileri ve Alevi-Bektaşi toplumu bu emri yerine getirmeyeceğine göre; verilen süre doldu mu sonra bu kaim makam beylerin, devletin kolluk güçlerini Alevi-Bektaşilerin üzerine süreceğini ve bu yıkımın zorla yapılacağını biliyorlar.

Şimdi sayın kaim makam beye ve onu atayan asıl makama soralım: Madem hazine arazisine izinsiz ibadet yerleri yapılması yasak, sayısı yüz binin üzerinde olan camilerin kaç tanesi hazine arazisi üzerine izinsiz kurulmamış? Bizzat Başbakan tarafından övünçle bahsedilen Çamlıca Tepesine kurulmak istenen devasa caminin arazisi hazine malı değil mi?

AKP Hükümeti, Başbakan, “inanç özgürlüğü” ve “ileri demokrasi” sözlerini ağzından düşürmüyor. Sizin inanç özgürlüğü ve ileri demokrasi anlayışınız, sayısı milyonlarla ifade edilen Alevi-Bektaşi toplumunun inanç ve ibadet merkezileri olan cemevlerini yıkmak mı?

Geçmişte cemevlerini, “çümbüş evi” diyerek aşağılayan, bugün bile yok sayan AKP zihniyeti, yarın Didim Cemevini yıkmaya kalkışabilir. O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan günümüzün Başbakanı,  Karacaahmet Dergâhını yıkmak için buldozerlerini göndermiş, nice çaba sarf etmişti. Ama bu çabalarının sonu hüsran olmuştu.

Unutmayalım, son dönemde cemevlerine yönelik yasallık örtüsüne sarılmış çıplak saldırganlık yoğunlaştı. Manisa Cemevine “kentsel dönüşüm” çerçevesinde yıkım kararı alındı. İstanbul’da, Sultangazi Cemevine yapılan ve Kazım Karabekir Cemevine yapılan saldırılar sürüyor. Bu saldırı kervanına, devlet kafasını bir takma kelle gibi taşıyan CHP’li belediyeler de katıldı. Avcılar Yeşilkent Cemevini ve Ankara Ergazi Cemevini yıkmaya kalkıştılar, ama sonuç alamadılar.

Demokratik hakları konusunda sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olan Alev-Bektaşi toplumu ne pahasına olursa olsun Didim Cemevini de yıktırmayacaktır.

Didim Cemevi yöneticileri, Aydın-Didim çevresindeki demokratik kuruluşlarla bir araya gelerek bu saldırıya karşı bir eylem planını uygulamaya koyacaklarını belirttiler. 9 Temmuz 2012, Pazartesi günü kitlesel bir basın açıklaması yapacak olan Didim Cemevi yöneticileri, bu etkinlikten önce her gün ayrı bir etkinlikle bu kararı protesto edeceklerini söylediler.

İletişim: Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi, Tel: 0256.813 72 21

Adres: Didim – Aydın

Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır.

Ahmet Koçak, Genel Ajans, 21 Haziran 2012

EN SON EKLENENLER