Laiklik: Çok tehlikeli bir oyun!

HASAN CEMAL

Ama aynı çerçevede benim de eleştiri hakkım vardır.
Türkiye’de cumhuriyet devletinin kuruluşundan itibaren geçerli olan laiklik anlayışını ve uygulamalarını ben de eleştiriyorum.
Otoriter laiklik anlayışının demokrasiyle bağdaşmadığını söylüyorum.
Mecburi din dersi’ne karşı çıkıyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığı’yla dinin kontrol altına alınmasını da, sadece Sünniliğin empoze edilmesini de, Aleviliğin dışlanmasını da eleştiriyorum.
Bu uygulamaların din ve vicdan özgürlüğüne darbe olduğunu söylüyorum.
Bu laiklik anlayışı çerçevesinde, yıllar yılı uygulanmış olanbaşörtüsü ve türban yasağı fırsat eşitliğine de, vicdan özgürlüğüne de aykırıydı diye düşünüyorum.
Bütün inanç ve inançsızlıklara saygılı ve eşit mesafede duran yeni bir demokratik laiklik anlayışının demokrasiyle bağdaşacağını düşünüyorum.
İşte bu noktada ayrılıyorum Meclis Başkanı’ndan.
O, laiklik çıksın anayasadan diyor.
O, dindar anayasa istiyor.
O, Allah sözü geçen anayasa istiyor.
O, mecburi din dersine devam diyor.
O, Sünni inanç adına dini kontrol altında tutacak -ve Alevileri dışlamayı sürdürecek-  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığını savunuyor.
Böyle bir kafa bu.
Bu kafada demokratik laiklik yok.
Bu kafada demokrasi yok.
Bu kafada farklı inançlara da, farklı inançsızlıklara da saygı yok.
Peki ne var?
Bu kafa yasakçı bir kafa.
Bu kafada İslami düzen var.
Bu kafada dinci devlet özlemi var.
Uzun lafın kısası:
Bu kafada cumhuriyeti demokratikleştirmek yok, cumhuriyet parantezini kapatmak var.
Çok ilginç.
TBMM Başkanı Kahraman’ın bu sözleri, Tayyip Erdoğan’ın uzunca zamandır çektiği çizgiyle uyumlu.
Erdoğan sırtını Batı’ya dönmüyor mu?
Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü çoktan beri boşlamadı mı?
İslam aleminin sularında yol almıyor mu?
Evet öyle.
Bu yüzden Meclis Başkanı’nın çıkışı şaşırtıcı değil, Erdoğan’la uyumlu…
Ama yine de epeyce cesur bir çıkış…
Acaba Erdoğan’dan icazetli mi?
Bilemiyorum.
Saray’daki Sultan’ın Meclis Başkanlığı’na uygun bulduğu İsmail Kahraman bir gün çıkıyor, dindar anayasa diyor.
Anayasada laiklik istemiyor.
Anayasada Allah sözü de geçsin diyor.
Belki de iyi ediyor.
Nasıl bir devlet ve toplum düzeni istediklerini olanca açıklığıyla söylüyor.
Gizlemiyor.
Peki, bundan sonra ne olacak?..
Bu soru işaretinin çengelinde çok şey düğümleniyor.
Bir nokta kesin.
Saray iktidarı, anlaşılan, Türkiye’yi biraz daha germek ve kutuplaştırmak istiyor.
Bu oyun, son derece tehlikeli bir oyun!
Yineliyorum:
Çok tehlikeli bir oyun, ‘laiklikle oynamak’!

t24.com.tr

EN SON EKLENENLER