Tuncel; Alevilerin el konulan dergahları için araştırma istemi

tuncel-onergeBDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Alevilerin el konulan dergah ve kurumlarının geri iade edilmesi için yapılacak hukuksal düzenlemeleri belirlemek üzere Meclis araştırması istedi. Tuncel, Almanya Başkanı Angela Merkel’in dini gruplarla yaptığı toplantıya Alevilerin çağrılmadığı iddiasını da Başbakan Erdoğan’a sordu.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, cumhuriyetin kuruluşuyla el konularak Vakıflar Müdürlüğü’ne devredilen ve daha sonrasında özel kişilere satılan ya da müze yapılan Alevi dergah ve kurumlarının tespit edilmesi ve bu mekanların Alevilere iade edilmesi için yapılması gereken hukuksal düzenlemelerin yapılarak çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması istedi.

TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi veren Tuncel, Aleviliğin temel öğreti ve eğitim kurumları olan dergah ve vakıfların “30.Teşrinisani 1341 tarih ve 677 sayılı yasa”yla kapatılıp, kamuya ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devredildiğini hatırlattı.

Tuncel, “Gelinen aşamada el konulan vakıf ve dergahlar ile bugün bu yerlerde hizmet veren Alevi kurumları ismen aynı kurumlar değil ise de aynı yol ve süreğin devamı olarak ve aynı amaca hizmet ettiklerinden halefiyet suretiyle bu kültür ve inancın sürdürücüleri ve hak sahibidirler. O nedenle bu mallar üzerinde haklarının olduğu yolundaki kesin, meşru ve haklı istekleri gözardı edilemez” dedi.

“Alevi vatandaşlar kendi inançları için kurdukları yerlerde kiracı haline getirilmiştir” diyen Tuncel, şunları kaydetti: “Örneğin müze haline getirilen Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nı Aleviler para ödeyerek ziyaret edebilmektedirler. Yine Sivas’da bulunan Aile Baba Tekkesi önce bir şahsa satıldıktan sonra 12 Eylül1994 tarihinde ise belediyeye satılmıştır ve tarihi ve inançsal simgesi olan bu tekkeye ‘Susamış Konağı’ ismi koyularak tarihi mirasın korunmasına da aykırı hareket edilmiştir. Bu şekilde mallarına el konulmuş, satışa sunulmuş 100’lerce Alevi dergah ve kurumun olduğu belirtilmektedir.”

Alevi tabanının kendi inançlarını özgürce yerine getirebilmesi için inançları açısından kutsal ve önemli buldukları yerlerin kendilerine iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Tuncel, “Bu amaçla Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşuyla el konulan,Vakıflar Müdürlüğü’ne devredilen ve daha sonrasında özel kişilere satılmış veya müze yapılmış Alevi dergah ve kurumlarının tespit edilmesi, bu mekanların Alevilere iade edilmesi için yapılması gereken hukuksal düzenlemelerin yapılması için bir araştırma komisyonu kurulmasını önermekteyiz.”

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dini gruplarla yaptığı toplantıya Alevilerin davet edilmediği iddiasını Başbakan Erdoğan’a sordu.

Söz konusu iddianın Alman gazetesi Deutsche Welle’de yayınlandığını hatırlatan Tuncel, iddianın doğru olup olmadığını, doğru ise neden böyle bir zkarar alındığını sordu.

“Toplantıda Alevileri kim temsil etmiştir, bu temsiliyet neye göre belirlenmiştir?” diye sorun Tuncel, ayrıca şu sorulara da yanıt istedi:
“Başka ülkelerden gelen Devlet ve Hükumet Başkanlarının görüşmelerine de daha evvelce bu şekilde müdahale edilmiş midir? Sizin Almanya ziyaretinizde kimlerle görüşeceğinize Alman Hükumeti mi karar vermektedir, her hangi bir engellemeye maruz kalan topluluk olmuş mudur?”

EN SON EKLENENLER