“Ya Bozatlı Hızır hemen şimdi gel”

Hızır her coğrafyada dara düşenlerin, ezilenlerin işkence görenlerin, fakirlerin, darda kalanların carına yetişen, Kızılbaşların misafiridir ne zaman geleceğini kimse bilmez ama geldiğin de ise kurtarmadan gitmez. Aslında Hızır, Şah-ı Merdan Ali’dir çünkü toplumsal yaşamda adalet ve güvencenin sembolüdür. Haksızlığa uğradığımızda Ya Hızır deriz. Biliriz ki biz çağırdığımız her yerde hazır-nazırdır Hızır. İşte o da Şah’ı Alidir.

İnancımızdaki Hızır inancını iyi inceleyip araştırmak gerekir çünkü gerek felsefi, gerekse kültürel, sosyal yaşamın inanç alanı dışında olmadığını görürüz. Yaşam ve inanç birbirinin aynasıdır. Sünnilik ilklerinde olduğu gibi her türlü suçtan sonra yapılacak hiçbir ibadet şekli makbul ve affedilir değildir.

Kızılbaş Hızır inancı; daha hiç bir şey yok iken gökyüzü ve dünya ve hiçbir varlık yok iken gökte yer üstünde vardı. Anadolu’nun tüm inançlarında farklı yapıda yer alması yani aynı coğrafyaya ait halkların inanç biçimine farklı girmesi işte bu yüzdendir. Son dönemlerde önce inanç takvimlerimizin Sünniliğe göre değiştirilmesi inanç kültürümüze ait değerlerimizden bizi koparmaya başlamıştır. Bizimle alakası olmayan zaman dilimlerine zorlanmış görünüyoruz. Örneğin 6 Mayısta özellikle batı Anadolu da kutlanan Hıdırzırellez ile inancımızdaki Hızır’ı aynı tutmak gibi asimilasyon yönetmelerine maruz kalmaktayız. Oysa Kızılbaşlıkta her kelimenin geçmişiyle anlamı bir bütündür bu anlamı farklı zamana uyarladığımızda inancımızın içini boşatmış oluruz. Hızır günlerinin doğrusu şubat ayının ikinci haftası başlar nevruz’a kadar sürer yani eski takvime göre yılbaşına kadar Hızır günleri olarak anılır. Bu ay Hızır orucunun üç gün tutulduğunu ve sonrasında perşembeye denk gelecek şeklide Hızır Cemi ve Hızır lokmasının yapıldığı aydır. Hızır günlerinin üç gün olmasının nedeni ise Önce havaya sonra suya sonrada toprağa sıcaklığın düşmesidir. Buna halk dilinde cemre de denir. Bu olaylar birer hafta aralıkla ortaya çıkar. Ve her haftanın birinci günü için oruç tutulmuş olur. İşte Aleviliğin farkını görüyorsunuz tabiatla insanın bir olduğunu Allah inancının da bu bütünlük içinde derin felsefesi olduğunu

Hızır inancı sadece Alevilerde vardır.

İkrarından duran Talipler en çok bu ayda Pirlerinin yolunu gözlerler.

 

EN SON EKLENENLER