‘Vank’ın Çocukları’nın galası Beyoğlu’nda

Yönetmenliği Nezahat Gündoğan’ın yaptığı üç Ermeni kardeşin hikayesini konu alan ‘Vank’ın Çocukları’ Belgeseli’nin galası yarın İstanbul Beyoğlu Sineması’nda yapılıyor. Dersim Soykrımı hakkında çektiği “İki Tutam Saç-Dersim’in Kayıp Kızları” ve “Hay Way Zaman” belgesel filmleriyle tanınan Nezahat Gündoğan ve Kazım Gündoğan ‘Vank’ın Çocukları’ belgeselinde de 1915 Ermeni Soykırımı’nda sağ kalan Dersimli Ermenilerin 1937-38 Dersim Tertelesi’nde ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Belgeselin konusu şöyle: 9. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Halvori Surp Garabed Vank’ı (Aziz Garabed Manastırı) 1937 yılında bombalanır. 1938 yılında ise tamamen yıkılır ve köyde yaşayan Ermeni ve Kızılbaş/Alevilerle öldürülür. Ermenilerden geride birkaç yetişkin ve beş-altı çocuk kalır. Onlar da toplanarak Türkiye’nin değişik illerine sürgüne gönderilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türkleştirme ve İslamlaştırma politikaları gereği önce Ermeni isimleri değiştirilir Türk isimler verilir. Sonra Müslümanlaştırılır. Belgesel ekibi de 75 yıl sonra, Dersim Tertelesi’nden sağ kalan fakat köklerinden koparılan bu Ermeni topluluğu bulmak için Konya, Bolu, İstanbul, İzmir, Dersim’de iz sürüp görüşmeler yaparak öyküleri kayıt altına aldı. Vank’ın Çocukları iki Tertele (1915 ve 1938) yaşamış Dersimli Ermenilerin Müslümanlaştırılan, Alevileşen çocukları ve torunlarının travmatik yaşamlarını, parçalanmış belleklerini, köklerini arama sürecini ve Dersim’e yolculuğunu anlatıyor. İSTANBUL

EN SON EKLENENLER