Amed Sağlık Platformu: Oyumuz değişimden yana olacak

Amed Sağlık Platformu, ‘Seçim Tutum Belgesi’ni açıklayarak, ‘oyumuzu değişimden demokrasiden yana kullanalım’ dedi

Amed Sağlık Platformu, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere dair “Seçim Tutum Belgesi”ni açıkladı. Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şube binasında yapılan basın toplantısında konuşan Amed Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Türkiye’nin en önemli ve en kritik seçimlere gittiğini vurguladı.

Turan, “Bu seçim sadece belli bir süre için görev yapacak Parlamento’yu ve Cumhurbaşkanı’nı belirleme seçimi değil, giderek otoriterleşen iktidarın politikalarına ‘tamam mı’ ya da ‘devam mı’ seçimi olacak” dedi.

Tamam mı devam mı seçimi

Seçime giderken iktidarın bütün muhalif odaklara yönelik her anlamda baskı uyguladığına değinen Turan, “Kaba ve şiddet içeren dili baskı aracı ve ideolojik aygıt olarak kullanmaktan imtina etmediği, dini değerlerin kullanıldığı, ötekileştirici, dışlayıcı yaklaşımlar görülmektedir.Sağlıklı seçim doğrudan seçim süreciyle, bu sürecin sağlıklı işlemesiyle ilişkilidir. Otoriter bir ortamda, eşitsiz koşullarda, demokratik çoğulcu bir süreç yaşanmamakta, seçim süreci sağlıklı işlememektedir” diye belirtti.

Baskı ortamında seçime gidiyoruz

İktidarın 21 yılda sağlık alanı başta olmak üzere, hayatın her alanında yarattığı tahribatlar nedeniyle vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Turan, “Düşmanlaştıran, ayrıştıran, yoksullaştıran politikalar nedeniyle alım gücümüzü azaltan ağır bir ekonomik krizin ortasında, hepimizin gelecek kaygısı yaşadığı otoriter baskıcı bir ortamda seçime gidiyoruz” dedi.

Talepler sıralandı

Turan, Amed Sağlık Platformu olarak seçimlerde oy kullanacak tüm yurttaşlara demokrasi ve barıştan yana oy kullanmaları gerektiğini belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

“* Sağlıklı bir seçim ortamı sağlamak açısından bütün yetkiler elinde olmasına rağmen tutum almayan anlayışları oylarımızla mahkûm edelim,

* Oyumuzu kışkırtılmış sağlık talebini yaratan, hastayı tüketici müşteri sayan politikalara son verecek, hastalara yeterli süre ayıracak düzenlemelerle, niteliği önceleyen çalışma koşulları sağlayacak sağlık politikalarına sahip partilerde, ittifaklardan yana kullanalım,

* Tercihimizi çalışanlarının değerini bilen, hakları için mücadele eden, örgütlenmenin önünü açan ve mesleklerimizi piyasaya düşmekten kurtarıp, onurumuzla yapacağımız koşulları sağlayacak anlayışlardan yana kullanalım,

* Oyumuzu kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık hizmetlerine ayırmayı vadedenlerden yana kullanalım,

* Tercihimizi herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve anadilinde sağlık talep edenlerden yana kullanalım,

* 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde başta sağlık emekçileri olmak üzere oy kullanacak tüm yurttaşların sağlıkları ve gelecekleri için demokrasi olmadan sağlığın olmayacağı bilinciyle tercihlerini çoğulcu demokrasiden, değişimden yana kullanmaya çağırıyoruz.”

AMED

#Amed #Sağlık #Platformu #Oyumuz #değişimden #yana #olacak

EN SON EKLENENLER