Emperyalizmin kuşatması altındaki Suriye

Faşizm 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığından bugüne, Ortadoğu’da belirleyici olmaya devam ediyor. Emperyalis politikalarda bölgesel ve küresel çıkarların gelişimi olarak varolan faşizm, Ortadoğu’daki rejimleri kuşatmış durumda.

Son yıllarda Suriye’nin iç ve dış politikasında dünya kamuoyunu meşgul eden emperyalist odaklı faşizm, savaşın yüceltilmesinde devamlılığını sürdürüyor.

2011 yılında iç savaşın başlamasıyla neredeyse 3. Dünya Savaşı’nın merkezi konumunda olan Suriye, çözümsüzlüğün bütün olumsuzluklarını yaşamaya devam ediyor. Gerek Rusya, Çin kanadının gerekse ABD, İran kanadının Suriye bölgesine yönelik geliştirdikleri politikalar, bölgenin geleceğine yönelik istikrarsızlığı büyütüyor. Dolayısıyla ABD, NATO, Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye pazarında aktif rollerini oynamaya devam ediyorlar. Her bir aktörün kendi gücünü organize ettiği Suriye’de; milis güçler ve ana güçler yoğunlukta. Diğer yandan, Türk devletinin desteğiyle ÖSO çeteleri bölgede hem aktif durumdalar hem de siyasi egemenliğini hakim kılma çabasındalar.

Bölgenin en güçlü müttefikleri sayılabilecek İran ve Rusya stratejik ortaklığı, Ortadoğu’da güç sahibi olma hedefine doğru; bazen yaşanılan güven kırılmalarına rağmen ortaklıklarına devam ediyorlar. Fakat bölgesel çıkarları göz önünde bulundurursak, bu iki ülkenin ilerde oluşabilecek yeni denge stratejilerinde görüş ayrılıklarına düşmeleri büyük ihtimaller arasında.

1980’lerin başından itibaren ticari alanda dış dünyaya kapılarını açan Çin, Suriye olan iyi ilişkilerini emperyalist çıkarları doğrultusunda geliştirmekte. Özellikle Çin’in, Suriye’ye sattığı balistik füzeler, Çin ile Suriye arasındaki stratejik memnuniyeti pekiştirmekte. Bu satıştan hegemonik güç dengesi bakımından rahatsız olan ABD ise, sıcak gelişmelere göre pozisyonunu yenilemekte. ABD’nin devamlı değişkenlik gösterdiği stratejik taktiklerin küresel güç olmaya endeksli olması, Suriye üzerinde de etkisini yoğunlukla hissettirmekte. ABD, “Biden yönetimi” ile birlikte Suriye sahasında planlarını tam olarak açıklamasa da ABD’nin;  Rusya’yı, Suriye sahasında sıkıştıracağı şimdiden görülüyor.

Emperyalist çelişkilerle nedeniyle, Suriye üzerinde faşizmin somutlaşması; başta Ortadoğu olmak üzere, Suriye’de tek güç olmak isteyen emperyalist ülkeler arasındaki didişmeleri gösteriyor. Emperyalistler arası bu kavgaların nihayetinde Ortadoğu ve Suriye halklarını ezmesi, dünyanın acı bir tablosu. Bununla birlikte Ortadoğu coğrafyası içinde gün geçtikçe uluslararası çelişki ve dengelerin odak noktası hâline gelen Suriye, tarihi, ekonomik ve sosyolojik bakımdan ciddi tahribatlara uğruyor. Suriye rejiminin bölgede kilit bir rol oynaması, uluslararası güçlerin Suriye’de etkili olmasını sağlayan temel bir neden. Bu nedenle emperyalist politikaların kıskacında, faşizmin yoğun baskısı altında olan Suriye’yi, emperyalist güçlerin statükocu ve işgalci amaçları dolayısıyla zor günler bekliyor.